| DIWAN 7-8 |

Mustafa Ćeman

 

BIBLIOGRAFIJA ALIJE ISAKOVIĆA

 

I - POSEBNA IZDANJA

 

a - Izvorna

 

1.  SUNCE O DESNO RAME. Roman. Novi Sad (Matica srpska), 1963.

2.  SEMAFOR. Sarajevo (”Veselin Masleša”), 1966. * Sadržaj: Tramonto, Akvarij, Saosjećanje, Plima i oseka, Ljubavi, Semafor.

3.  RJEČNIK STARE RUDARSKO-GEOLOŠKE TERMINOLOGIJE. Sarajevo (Institut za geološka istraživanja), 1970. * Uporedni naslov na engleskom.

4.  PREDNOST IMAJU KOJI ULAZE. Sarajevo, 1971. * Aforizmi. Karikatura autora: Alexander Richter, Bratislava.

5.  TAJ ČOVJEK. Mostar (Prva književna komuna), 1975. * Sadržaj: Taj čovjek, Epidemija, Klicanje, Pukotina, Kaskade, Sjećanje, Osveta, Također, Ljubavi, Generalij.

6.  KRAJNOSTI. Sarajevo, 1981. * Sadržaj: To, Generalijum, Kraljevski sudbeni stol.

7.  HASANAGINICA. Sarajevo, 1982. * Drame.

8.  [IZABRANA DJELA]. Sead Fetahagić – Alija Isaković: IZABRANA DJELA. Sarajevo (Svjetlost), 1985. (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga - knj. 35). * Sadržaj: Sunce o desno rame. – Pripovijetke: Generalij, Također, Pukotina, To nastajanje, Kaskade, Sjećanje, Taj čovjek.

9.  POBUNA MATERIJE. Sarajevo, 1985. * Roman.

10.  JEDNOM. Mostar (Prva književna komuna), 1987. * Sadržaj: Na izvorima Grozdanina kikota, Na Morinama, Hasanaginici u pohode, U pohode Sirriji, U pohode Mejliji, Zmaj od Bosne.

11.  NEMINOVNOSTI. Tuzla (Univerzal), 1988. * Kritike

12.  ANTOLOGIJA ZLA. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994.

13.  RJEČNIK KARAKTERISTIČNE LEKSIKE U BOSANSKOM JEZIKU. Sarajevo, 1992; - Reprint izdanje. Wuppertal (Deutschland), 1993; - Rječnik bosanskog jezika (karakteristična leksika), četvrto dopunjeno izdanje, Sarajevo, (Bosanska knjiga), 1995.

14.  DRAME. Sarajevo (Preporod), 1995. * Sadržaj: To, Generalijum, Hasanaginica.

 

b - Priređena

 

15.  AVDO KARABEGOVIĆ HASANBEGOV: Izabrane pjesme. Zagreb (Zora), 1967.

16.  SARAJEVSKI DANI POEZIJE. Izbor, predgovor i bilješke o piscima napisao - . Prevela na francuski Vera Arapović. Adaptirao Jean Louis Depierris. Sarajevo, 1970.

17.  BISERJE. Izbor iz muslimanske književnosti, Zagreb (Stvarnost), 1972; - BISERJE. Antologija muslimanske književnosti. Opatija (”Otokar Kešovani”), 1990; - BISERJE. Antologija bošnjačke književnosti. Sarajevo (Ljiljan), 1997.

18.  HODOLJUBLJE. Izbor iz bosansko-hercegovačkog putopisa. Sarajevo (Svjetlost), 1973. * Građa za bibliografiju 1842-1970.

19.  EDHEM MULABDIĆ: Izabrana djela. Knjiga I-II. Sarajevo (Svjetlost), 1974.

20.  HASANAGINICA 1774-1974. ŠZbornik radovaĆ. Sarajevo (Svjetlost), 1975.

21.  HASANAGINICA 1774-1974. (Esperanto ligo Bosnio Hercegovino). Priredio - . Sarajevo, 1975.

22.  OSMAN-AZIZ: Izabrana djela. Knj. I-II. Sarajevo (Svjetlost), 1980. * Osman Aziz = Osman Nuri Hadžić i Ivan Aziz Milićević

23.  NASRUDIN HODŽA. Anegdote. Sarajevo (Svjetlost), 1984; - drugo izdanje. Sarajevo (Svjetlost), 1988.

24.  AHMED MURADBEGOVIĆ: Izabrana djela. Knj. I-III. Sarajevo (Svjetlost), 1987. 24a. O ”NACIONALIZIRANJU” MUSLIMANA. Zagreb (Globus), 1990.

25.  ANTOLOGIJA BOŠNJAČKOG ESEJA XX VIJEKA. Sarajevo (Alef), 1996.

 

c - Prilozi u priređenim djelima

 

26.  O pjesniku. [Predgovor]. Avdo Karabegović Hasanbegov, Izabrane pjesme. Zagreb (Zora), 1967, str. 7-29.

27.  Uvod, u : BISERJE. Izbor iz muslimanske književnosti. Zagreb (Stvarnost), 1972, str. X-XII, - Pjesme srca, str. 3-5; - Junačke pjesme, str. 117-121; - Istočni parnas, str. 215-216; - Biografije književnika, str. 217-451; - Alhamijado književnost, str. 249-251; - Novija književnost, str. 275-278.

28.  [Predgovor]. Hodoljublje. Sarajevo (Svjetlost), 1973, str. 5-10.

29.  Građa za bibliografiju bosansko-hercegovačkog putopisa. Hodoljublje. Sarajevo (Svjetlost), 1973, str. 516-538.

30.  Bibliografija radova o Hasanaginici, u: Alija Isaković: Haasanaginica 1774-1974. Sarajevo (Svjetlost), 1975, str. 621-692. * Suautor Mustafa Ćeman

31.  Bibliografije i literatura o Ahmedu Muradbegoviću, u: Ahmed Muradbegović, Izabrana djela. Sarajevo (Svjetlost), 1987, knj. III, str. 343-354. * Suautor Mustafa Ćeman

32.  Pogovor, u: Bisera Alikadić: LARVA. Mostar, 1974, str. 115-116.

33.  Riječ čitaocu, str. 7-11. – Al lettore, str. 15-19; - Ein Wort an den Leser, str. 63-68; Un Mot au lecteur, str. 157-161; - A Word to the Reader, str. 229-233; - Slovo čitatel’u, str. 527-532; - Hasanaginica 1774-1974, Sarajevo, 1975.

34.  Hasanaginica. Tumačenja, u: Hasanaginica 1774-1974. Sarajevo (Svjetlost), 1975, str. 427-432.

35.  Vorto al la leganto. Hasanaginica 1774-1974. Esperanto ligo Bosnio Hescegovino. Sarajevo 1975, str. 7-13.

36.  Predgovor. Nasrudin hodža. Sarajevo (Svjetlost) 1984; - 2. izd. Sarajevo (Svjetlost), 1988.

37.  Ahmed Muradbegović, Život i djelo. Predgovor. Ahmed Muradbegović, Izabrana djela. Sarajevo (Svjetlost), 1987, knj. I, str. 7-21.

38.  Riječ o Biserju, u Alija Isaković, O ”nacionaliziranju” Muslimana. Zagreb (Globus), 1990, str. 247.

39.  Leksika muslimanskih pisaca i naši pravopisi, u: Alija Isaković, O ”nacionaliziranju” muslimana. Zagreb (Globus), 1990, str. 319-332.

 

II - ZASTUPLJENOST U ANTOLOGIJAMA

 

40.  ČOLAK, Tode: Knjige pripovedaka mladih jugoslovenskih pisaca. Beograd, 1970.

40a.  POSLIJERATNA pipovijetka u Bosni i Hercegovini (1945-1970). Život, XX/1971, 7-8.

41.  SCOTTI, Giacomo: Venti Recconti Bosniaci. (Antologia). Trieste, 1971.

42.  ISAKOVIĆ, Alija: Hodoljublje. Antologija bosanskohercegovačkog putopisa. Sarajevo (Svjetlost), 1973.

43.  SCOTTI, Giacomo: Narratori Bosniaci. Antologia a cura di Giacomo Scotti, Edizioni lint, Trieste 1976,

44.  ISAKOVIĆ, Alija: Putopisi. Sarajevo (Svjetlost), 1984/1985 (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga, knj.50).

45.  ISAKOVIĆ, Alija: Tuga i opomena Avde Karabegovića ŠHalidbegovaĆ, u: Kasim Deraković, Pisana riječ zavičaja. Tuzla (Univerzal), 1990.

46.  DURAKOVIĆ, Enes: Antologija bošnjačke pripovijetke XX vijeka. Sarajevo (Alef), 1997.

 

III - PRILOZI U PERIODICI

 

a - Priređeni

 

47.  LA POESIA IN BOSNIA OGGI. Fiume, 1969. * Tematski broj La battana, Fiume, VI/1969, 20, 1-56.

48.  HASANAGINICA U SVJETSKOJ KNJIŽEVNOSTI. Život, XXIII/1974, br. 5. * Tematski broj posvećen narodnoj pjesmi Hasanaginica

49.  ”PUTOKAZ”. Časopis lijeve orijentacije. Život, XXVI /1977, br. 5. * Tematski broj

50.  EDHEM MULABDIĆ, IZ BIOGRAFIJE. ŠPovodom proslave četredesetogodiš njice moga radaĆ. Život, XXII/1973, 11-12, 554-557.

51.  ”NACIONALIZIRANJE” MUSLIMANA. 1.) Muslimani kao etnička oznaka. Oslobođenje, XLVII/1990, 14982, str. 18; 2.) Otkud taj narod i zašto. 14983,str.16; 3.) Kasno priznate nacionalnost. 14984, str. 18; 4.) Što misle Mohamedanci u Bosni. 14985, str. 14; 5.) Bošnjaštvo. 14986, str. 16; 6.) Izolacija Muslimana. 14988, str. 10; 7) Priča o tri brata. 14989, str. 16; 8.) ”Prava” nacija za muslimane. 14990, str. 16; 9.) ”Ja sam Srbin, elhamdulillahi”. 14991, str. 18; 10.) Poturči se plahi i lakomi. 14992, str. 14; 11.) NOB i nacionalno pitanje. 14993, str. 16; 12.) Muslimani nisu nacija. 14995, str. 10; 13.) Zlomisleno svrstavanje. 14996, str. 10; 14.) Ime s nedoumicom. 14997, str. 14; - Sa slikama: Safvet-bega Bašagića, Husein-kapetana Gradaščevića, časopisa ”Putokaz”, Avde Karabegovića Halid-begova, faksimil prijevoda pjesme o ”Banjalučkom boju 1737. godine” od Osman Mazhar-paše Čengića, Pismo Mehmed Ali-paše Rizvanbegovića Tomi Oraovcu, faksimil časopisa ”Behar”, faksimil prve strane rječnika Muhameda Hevaije Uskufije iz 1631. ”Potur Šahidija”, slika Morića hana, slika ustaše i četnika, slika Careve ćuprije.

 

b - Članci, kritike, eseji

 

52.  Abdurahman Nametak: Musa Ćazim Ćatić-Studija. Oslobođenje, XXII/1966, 6405, 8; - Musa Ćazim Ćatić, Sabrana djela. Tešanj (Narodni univerzitet), 1968, II, 285-286.

53.  Musa Ćazim Ćatić u Mostaru. Sloboda, (Mostar), XXII/1966, 18-19, 8.

54.  Iznova nad ”Proljećima Ivana Galeba”. Život, XVI/1967, 5, 16-21. * Povodom smrti Vladana Desnice

55.  Veljka [Vojka!] Smiljanić [Đikić]: Pesme. Sarajevo, 1966. Život, XVI/1967, 6, 89-90.

56.  Prognani pjesnik [Avdo Karabegović Hasanbegov]. Oslobođenje, XXV/ 1968, 7369, (7. XII).

57.  Attualita della poesia bosniaca. La Battana, (Rijeka), VI/1969, 20, 5-8.

58.  Zaboravljeni Hifzi ŠAbdurezakĆ Bjelevac. Život, XVIII/1969, 10, 37-40; Abdurezak Hifzi Bjelevac, Muhamed. (Biografski roman). Zagreb 1970.

59.  Tuga i opomena Avde Karabegovića ŠHalidbegovaĆ. (1878-1908). Život, XIX/1970, 9, 71-80.

60.  Varijante na popravnom ispitu. Život, XIX/1970, 11-12, 54-71. * Varijante i bosanska varijanta jezika

61.  Hodoljublje. Ovdje, XXIV/1971, 9, 11. * Povodom knjige Hodoljublje

62.  Nafija Sarajlić. Oko 1893-1970. Život, XXI / 1972, 1-2, 116-117.

63.  AŠbdurezakĆ Hifzi Bjelevac. 8. VI 1886-25. II 1972. Život, XXI/1972, 4, 395-396.

64.  Građa za bibliografiju muslimanske književnosti (1883-1971). Život, XXI/1972, 4, 437-467; 5-7, 571-605; - BISERJE. Izbor iz muslimanske književnosti. Zagreb (Stvarnost), 1972, str. 455-518. Poseban otisak postoji.

65.  Mehmed Rešid. Život, XXI/1972, 9, 333.

66.  (Dvadeset) 20 godina ”Života”. Život, XXI/1972, 10-11, 367-388.

67.  Balada vrhovne ženstvenosti.Oslobođenje, XXX/1973, 9187 (31. XII-1. i 2. I 1974). * Povodom nastupajuće godine kada počinje 200-godišnjica prvog objavljivanja narodne pjesme ”Hasanaginica” u Italiji 1774.

68.  Evlija Čelebija: Putopis. Preveo Hazim Šabanović. Sarajevo, 1973. Oslobođenje, 16. II 1973, br. 9232.

69.  Atif Ljubović (1904-1955). Život, XXII/1973, 4, 313-314.

69a.  Edhem Mulabdić (1862-1954.) Život, XXII/1973, 11-12, 553.

70.  Hasanaginica u svijetu. Odjek, XXVII/1974, 18, 14-15.

71.  Hasanaginica 1774-1974. Slovo Gorčina (Stolac), II/1974, str. 40-44.

72.  Pjesma pretočena u legendu. Hasanginici u pohode. Svijet (Sarajevo), 11. X 1974, 853, 17. * Povodom 200godišnjice prvog objavljivanja

73.  Hasanaginici u pohode. U povodu dvije stote godišnjice. Vjesnik u srijedu ŠVUSĆ, XXIII/1974, 1136, 6-7 (13. II).

73a.  Hasanaginica u svjetskoj književnosti. Život, XXIII/1974, br. 5 (tematski broj), str. 532-535; - Tumačenja, str. 534-536; Napomene, str. 637

74.  Riječ čitaocu. (Predgovor tematskom broju ”Života”: Hasanaginica u svjetskoj književnosti. Život, XXIII/1974, 5, 503-507; - Takvim za god. 1975, str. 179-191.

75.  Hasanaginica. Tumačenja. Život, XXIII/1974, 5, 532-536; - Hasanaginica 1774-1974. Sarajevo (Svjetlost), 1975, str. 427-432.

76.  Nad pjesmama Avde Karabegovića Hasanbegova. Lica, V/1975, 5, 51- 52.

77.  Avdo Karabegović Hasanbegov. (Povodom 75. godišnjice smrti). Preporod, VI/1975, 2/105, 12.

78.  Izet Sarajlić laudator. Život, XXIV/1975, 11-12, 533-542.

79.  Hasanaginica.Uvodna napomena redakcije ”Takvim”. Riječ čitaocu od Alije Isakovića, kao i tumačenje nakon teksta balade. Takvim za 1976, str. 156-169.

80.  Biografija – Bosna i Hercegovina. Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, (JLZ), 1980, 1, 708.

81.  Epska tradicija i naša zbilja. Most (Mostar), 1981, 38-39, 31-34.

82.  Epska tradicija i mi danas. Odjek, XXXIV/1981, 22, 11. 83. Nedostaci nacionalnog kriterijuma. Politika, LXXVIII/1981, 24506. (26. XII). * Povodom OKRUGLOG STOLA ”Nacionalna književnost i zajedniš tvo”.

84.  Jednom. Odjek, XXXV/1982, 3, 20-21. * O Musi Ćazimu Ćatiću

85.  Putovanje kao izlika. Oslobođenje, XL/1983, 12689 (18. X). * O Matku Peiću

86.  Leksika muslimanskih pisaca i naši pravopisi. Sveske (Sarajevo), 1984, 5-6, 329-341; - O ”nacionaliziranju” Muslimana. Zagreb (Globus), 1990, str. 319-322.

87.  Alberto Fortis: ”Put u Dalmaciju”. Zagreb, 1984. Oko (Zagreb), XIII/1985, 345 (6. VI).

88.  Književna baština. Nakon 210 godina. Alberto Fortis, Put po Dalmaciji. Zagreb, 1984. Oslobođenje, XLII/1985, 13260-KUN, 9 (22. V).

89.  Sead Trhulj: Mustafa Golubić - čovjek bez zavičaja. Beograd, 1985. Slovo Gorčina, XIV/1986, str. 12.

90.  Krležina trpka riječ. Vjesnik (Zagreb), XLVI/1986, 13977 (Panorama subotom, br. 429), str. 16-17. * Enes Čengić, S Krležom iz dana u dan.

91.  Enes Čengić, S Krležom iz dana u dan. Zagreb 1985. Život, XXXV/1986, 10, 500-504.

92.  Abdurahman Sirrija (1775-1847), u: Grupa autora: Fojnica kroz vjekove. Fojnica-Sarajevo, 1987, str. 123-124.

93.  Vladimir Anić-Josip Silić: Pravopisni priručnik hrvatskog ili srpskog jezika. Zagreb, 1986. Oslobođenje, XLIV/1987, 13846 (7. I).

94.  Ljubomir Stojanović: Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. Beograd 1987. Oslobođenje, XLIV/1987, str. 7.

95.  Dar zauvijek. Uz 450.godišnjicu Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. Oslobođenje, 4. XII. 1987, str. 7.

96.  Vukova svijetla slutnja. Život, XXXVI/1987, 9-10, 323-332. * O narodnoj pjesmi Hasanaginici - Mehmed Hevaji Uskufi-Mustafa Firaki

97.  Glasnost i poslušnost. Književna revija, II/1988, 15-16, str. 14-15.

98.  Necivilizirano prosuđivanje. Oslobođenje, 30. III 1988. * O zapuštenosti mezara Muse Ćazima Ćatića.

99.  Vukova svetla slutnja. Sopoćanska viđenja, 1988, 7, 73-84. * Vidi bibli. jed 96.

100.  Ko negira Muslimane. Oslobođenje, XLIV/1989, 14788, 20. * O Biserju.

101.  Marina Trumić: ”Čežnja i daljine”. Sarajevo, 1988, Radio Sarajevo - Treći program, XVII/1989, 62, 594-595.

102.  Naša epika i zbilja. Sopoćanska viđenja, 1989, 8, 71-75.

103.  Nema nepremostivih ograda. Nedelja, (Sarajevo), 4. III 1990, 2, 30-31. * O kulturnoj baštini

104.  Razložnost i pitanja. Odjek, XLIII/1990, 10, 14. * O knjizi O ”nacionaliziranju” Muslimana.

105.  ”Priopćenja” ili ”priopćenje”. Oslobođenje, 14. VII 1990, str. 9.

106.  Besprijekorna uzaludnost. Enes Čengić, Krleža post mortem. I-III. Svjetlost, Sarajevo, 1990. Oslobođenje, 29.XII 1990, 15276, 12.

107.  O Muslimanima. Preporod, XXI/1990, 5/469, 13 sa sl.

108.  O terminu ”Muslimani”. Valter (Sarajevo), 1990, 27, 10-11.

109.  Nemamo historijskih živaca. Valter, 1990, 32, str. 16-17.

110.  Dubrovnik, nikad više. Oslobođenje, 28. X 1991; - Antologija zla. Sarajevo-Ljubljana, Ljiljan, 1994, str. 275-276.

111.  O bosanskom jeziku. Zemzem, XXIV/1991, 9, 10-13. 112. Hrvatski memento. Dani, (Sarajevo), 25. IX 1992; - Antologija zla. Sarajevo - Ljubljana, (Ljiljan), 1994, str. 321-324.

113.  Šta poslije? Dani (Sarajevo), 28. X 1992; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 333-334.

114.  To Ber or Not Be… Dani, 30. XII 1992; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 335-336. * O Srbima i Hrvatima, Jevrejima, Španiji, Muslimanima, Križarskim ratovima

115.  Srbi kao lutke na kanafi. Novi vjesnik, (Zagreb), 3. X 1992; - Srboljublje. Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 329-332.

116.  Dobrica ŠĆosićĆ, drugi put. Oslobođenje, 19. VI 1992; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 298-299.

117.  Nerazumijevanje. Oslobođenje, 28. VIII1992; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), str. 300-302.

118.  Formula Mackenzi. Oslobođenje, 7. VIII 1992; - Antologija zla. Sarajevo: Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 303-304.

119.  Bosna i Izrael. Oslobođenje, 23. VIII 1992; - Antologija zla.Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 309-310.

120.  Veliko iščekivanje. Oslobođenje, 30. VIII 1992, str. 1; - LIV/1997, 17520, 18; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 319-320. * Zločini prema Sarajevu

121.  Lopovi i žandari. Oslobođenje, 29. IX 1992; - Antologija zla, Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 325-326. * Zločini prema Sarajevu

122.  Ovaj rat!… Oslobođenje, 25. XI 1992; - Antologija zla, Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 327-328.

123.  Osnovica bosansko-muslimanske kulture. Tešanjske ratne novine (TRN), Tešanj, 21. IX 1992, str. 10. * Dodjela nagrade ”Musa Ćazim Ćatić” dr. Fehimu Nametku. Obrazloženje.

124.  Bosanski jezik. Zmaj od Bosne (Tuzla), I/1992, 7, 8.

125.  Zemaljski narod. Zmaj od Bosne, I/1992, 18, 15.

126.  Prljavi mir. Dani (Sarajevo), 21. I 1993; - Antologija zla, Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 339-341.

127.  Genocid je dozvoljen. Dani, 20. II 1993; - Antologija zla, Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 354-356.

128.  Upotreba mržnje. Dani, 10. III 1993; - Antologija zla, Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 357-358.

129.  Mi smo Bošnjaci zapravo. Muslimanski glas, 24. III 1993; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 359-362.

130.  Ne! Oslobođenje, 7. I 1993; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 337-338.

131.  Zavarivanje Hrvatske. Oslobođenje, 26. I 1993; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 342-343

132.  Europa i mi. Oslobođenje, 5. II 1993; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 344-345.

133.  The Tuđman. Oslobođenje, 11. II 1993; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 350-351.

134.  Jenki na europskom dvoru. Oslobođenje, 18. II 1993; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 352-353.

135.  Odgovor Branislavu Glumcu. Oslobođenje, 28. VIII 1993; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 370-372.

136.  Stari most i Rvati. Oslobođenje, 11. XI 1993; - Antologija zla.Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 399-400.

137.  Podsjećanja i pouke. Oslobođenje, 28. IX 1993; - LIV/1997, 17521, str. 14. * Uvodna riječ na Prvom kongresu bošnjačkih intelektualaca.

138.  Memorija pamćenja. Ratni dani, 5. II 1993; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), str. 346-347.

139.  Bosna će u nebo pjehe. Zmaj od Bosne, (Tuzla), II/1993, 21, 9.

140.  Zemaljski narod. Zmaj od Bosne, II/1993, 49, 16.

141.  Veliko iščekivanje. Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 319-320.

142.  Vojnici, ljiljani zlatni, vojsko bosanska. Antologija zla, Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 348-349.

143.  Poslanica prijateljima. Antologija zla, Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 363-364.

144.  Zločin i kazna. Bosna, 11. II 1994; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 410-412.

145.  Bezočnost. Bosna, 18. II 1994; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 413-415.

146.  Vijećnica itd. Ljiljan, III/1994, 92, 15. sa sl. * Rušenje Vijećnice od strane Srba 24.VIII 1992.

147.  ”Politikina” publika. Ljiljan, III/1994, 93, 6.

148.  Multi-multi…Sarajevo! Ljiljan, III/1994, 95, 18.

149.  Problemi odrastnja. Ljiljan, III/1994, 98, 15.

150.  Neizbježnost fašizma. Ljiljan, III/1994, 99, 15.

151.  Zločin u plavom. Ljiljan, III/1994, 100, str. 11, sa sl. * O organizaciji Ujedinjenih nacija

152.  Daidža UNCLE Sam. Oslobođenje, 8. III 1994; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 419-420.

153.  Dva bolna uzorka. Ljiljan, IV/1995, 104, 15 sa sl.; - VI/1997, 218, 7.

154.  Zakašnjeli genije. Ljiljan, IV1995, 105, 15. * Prikaz knjige dr Šime Đodana: Bosna i Hercegovina - hrvatska djedovina. Zagreb, 1994.

155.  Bjelosvjetska bijeda. Ljiljan, IV/1995, 106; - VI/1997, 218, str. 7. * O Jasushiu Akashiu

156.  Tišti me mudri hadis o krvi šehida i tinti učenjaka. Ljiljan, IV/1995, 109, 15; VI/1997, 218, str. 7.

157.  Svak svoje zna. Ljiljan, IV/1995, 111, 15. * O bosanskom jeziku

158.  Kakvog značaja ima Miloševićevo priznanje Republike Bosne i Hercegovine. Ljiljan, IV/1995, 116, 15.

159.  Zimmermann ih je skužio. Ljiljan, IV/1995, 117, str. 17.

160.  Šta kažu četnici? Ljiljan, IV/1995, 120, 15.

161.  Žene 21. vijeka. Ljiljan, IV/1995, 121, 15.

162.  Četnici brinu o muslimanima. Ljiljan, IV/1995, 124, 15. * O knjizi ”Identitet Bošnjaka - muslimana”.

163.  Etnofašisti. Ljiljan, IV/1995, 125; - VI/1997, 218, str. 7.

164.  Čudo bosanskog otpora. Ljiljan, IV/1995, 126, 15.

165.  Još jedan genije. Ljiljan, IV/1995, 130, 15. * O knjizi Mirsada Bakšića Uloga i mjesto Hrvata islamske vjere, Zagreb 1995.

166.  Dernečenje. Ljiljan, IV/1995, 134, 15.

167.  Upotreba balvana. Ljiljan, IV/1995, 135, 14. * Tragedija Srebrenice

168.  Mostarska avenija. Ljiljan, IV/1995, 137, 15; - VI/1997, 218, 7. * Tragedija i rušenje Mostara od strane Srba i Hrvata

169.  Malo dobre volje i samopoštovanja. Ljiljan, IV/1995, 137, 32; - VI/1997, 218, 7.

170.  Bosanski jezik u praksi. Malo dobre volje i samopoštovanja. Ljiljan, IV/1995, 141, 32.

171.  Muftija vjere pravoslavne. Ljiljan, IV/1995, 153. str. 6 * O beogradskom muftiji Hamdiji Jusufspahiću

172.  Hrvatska ipak pobjednik. Ljiljan, IV/1995, 154, 40.

172a.  Slovo o bosanskom jeziku, u: Grupa autora: Bosanski jezik. Sarajevo (Generalštab Armije RBiH), 1995, str. 21-28.

173.  Akademik progutao. Ljiljan, V/1996, 157, 40. * O Miloradu Ekmečiću

174.  Novinarska zloća. Ljiljan, V/1996, 158, 6.

175.  Naprdivanje. Ljiljan, V/1996, 170, 40.

176.  Pohvala talentu. Ljiljan, V/1996, 201, 38. * Pohvala tekstu Ahmeda Salihbegovića objavljenog u Ljiljanu, br. 200.

176a.  Autor i djelo. Oslobođenje, 24. VII 1996; - Behar (Zagreb),VI/1997, 28- 29, str. 3.

177.  Meni najviše smeta novinarsko neznanje. Ljiljan, I/1997, 212; 218, 7. * O bosanskom jeziku

178.  Podsjećanje i poruke. ŠUvodna riječ na Prvom kongresu bošnjačkih intelektualacaĆ. Prosvjetni list, II/1997, n.s. br. 6, str. 29.

 

c - Intervjui

 

179.  Aktuelni razgovor sa književnikom Alijom Isakovićem: Bosansko-hercegovač ka varijanta i muslimanska književnost. Razgovor vodio Abid Budimlić. Vjesnik u srijedu ŠVUSĆ, Zagreb, 3. II 1971, br. 979; - Muslimanska književnost. Preporod, II/1971, 11, 7.

180.  O misiji časopisa. Dug književnoj sredini. Razgovarala Minka Memija. Oslobođenje, XXXII/1974, 9447, 6.

181.  ”Za jednu ulaznicu za kino možete kupiti zbirku pjesama, prisustvovanje nogometnom susretu staje koliko prosječan roman. Oslobođenje, XXXII/1974, 9481 (25. X).

182.  Šta je za vas bio događaj sezone? Politika, 10. VIII 1974. * Hazim Šabanović, Književnost Muslimana Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima. Sarajevo, Svjetlost, 1973.

183.  ”Veza važnija od kvaliteta. Intervju Dragana Biskupića, o književnosti i drugim pitanjima. Mladost, (Beograd), 1977, br. 13.

184.  Razgovor u redakciji. Antologija bosanskohercegovačke poezije 20. stoljeć a. Odjek, XXXIV/1981, 24, 11-18.

185.  ”Moj zavičaj je ljudski brlog”. Razgovarao Ivan Lovrenović. Život, XXXIII/1984, 7-8, 21-26.

186.  Samo smo dio prirode. Intervju Jozi Mašiću. Oslobođenje, XLIII/1986, 13541, 5.

187.  ”Nervozni jezik”. Intrvju Miljenku Jergoviću. Oko (Zagreb), I(XVIII)/1990, 14, 4-5.

188.  ”Nacionalni i zajednički krugovi”. Intervju sa Aminom Fejzagić. Oslobođenje, 6. X 1990 (KUN), str. 9.

189.  Historijska neizbježnost. Danas (Zagreb), 17.I 1991; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 284-290. * O ”nacionaliziranju” muslimana.

190.  ”Zašto baš sada”.Razgovor vodili S.P. i A.B. Naši dani, (Sarajevo), ožujak 1994. str. 272-274.

191.  Naprosto dobri smo. Nedjelja (Sarajevo), 22. XII 1991; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 279-283.

192.  Bosanski jezik. Start (Zagreb), ožujak 1991, str. 60-63; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 254-271. * Razgovor vodio Nedim Sarač.

193.  Nikad gori barbarizam. Razgovor sa Draganom Marijanovićem. Večernji list (Zagreb), 4. XII 1991; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 277-278.

194.  Muslimani će dobiti najviše. Naši dani (Sarajevo), 25. VII 1992; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 311-318. * Razgovor vodio Senad Pećanin.

195.  Svaki stanovnik glineni golub. Vjesnik (Zagreb), srpanj 1992; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 305-308.

196.  Riječ o Bošnjačkom saboru. Globus (Zagreb), 5. XI 1993; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 392-398. * Razgovor vodio Željko Garmaz.

197.  Bol i bijes. Razgovor sa Hadžemom Hajdarevićem. Ljiljan, II/1993, (1. XII); - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 401-409.

198.  Bošnjaci - svoj sudac i prosuditelj. Večernje novine, 30. X 1993; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 385-391. * Razgovor vodili Jasmin Duraković i Nerzuk Ćurak.

199.  Nije ovo rat. Slovo (maj-svibanj), 1994; - Antologija zla. Sarajevo : Ljubljana (Ljiljan), 1994, str. 423-427.

200.  Nijedan ozbiljan lingvist neće negirati bosanski jezik. Razgovor sa Hadžemom Hajdarevićem. Ljiljan, IV/1995, 151, 32 str, sa sl.

201.  U vrijeme profesora Rizvića u ”Preporod je dnevno ulazilo stotinu intelektualaca, a danas ulaze samo Maglajlić i Mahmutćehajić”. Ljiljan, VI/1997, 212, 17-19.

 

d - Poezija

 

202.  Oni. Novosadski srednjoškolac, II/1952, 4 (29. II).

203.  Za Titom. Novosadski srednjoškolac, II/1952, 4 (29. II).

204.  Zar stati. Srednjoškolac (Novi Sad), 12. X 1952, III, 1.

 

e - Drame

 

205.  Saučesnici. Život, XVI/1967, 7, 53-62.

206.  Klicanje. Život, XVII/1968, 10, 27-34.

207.  To. (Radio drama). Život, XVIII/1969, 9, 41-52.

208.  Također. Život, XXI/1972, 3, 198-210.

209.  Hasanaginica. (TV drama). Pozorište (Tuzla), XVI/1974, 5-6, 379-399.

210.  O udesnosti crvenih krvnih zrnaca. Život, XXIII/1974, 3, 270-284.

211.  Pitanje. Život, XXV/1976, 3, 271-282.

212.  Kraljevski sudbeni stol (odlomak). Život, XXX/1981, 11-12, 443-450.

213.  Dodir. Monodrama. Život, XXXVII/1988, 9-10, 179-192.

 

f - Pripovijetke

 

214.  Goli život. Ilustrovao Ivan Štraus. Naši dani, 1. V 1955, III, 18.

215.  Tramento. Naši dani, 19. III 1957, III, 34.

216.  Plima i oseka. Letopis Matice srpske, CXL/1964, knj, CCCXCVI/4, 265-

270;  - Oslobođenje, XXI/1964, 5883, (18. I).

217.  Ljubavi. Letopis Matice srpske, CXLI/1965, CCCXCVI/6, 538-543; - Tode Čolak: Knjiga pripovedaka mladih jugoslovenskih pisaca. Beograd 1970.

218.  Akvarij. Oslobođenje, XXII/1965, 5978 (24. I).

219.  Saosećaj. Život, XIV/1965, 11, 45-50.

220.  Leto. Život, XV/1966, 11, 62-65.

221.  Pukotina. Oslobođenje, XXIII/1967, 6957(15. X); - Život, XXIX/1980, 7-8, 261-264; - Oslobođenje, XLIII/1986, 13671 (12. VII); - Jedinstvo (Priština) XLVII/1991, 242, str. 11.

222.  Epidemija. Politika, XLIV/1967, 19422, Kultura-umetnost, XI, 541; - Putevi (Banjaluka), XV/1969, 1, 18-21; - Život, XX/1971, 7-8, 50-53; Perk. Nazmi Rahmani. Fjala (Prishtinë), VII/1974, 6, fq 15; - Preveo Aleksandar Popovski. Sovremenost (Skopje), XXV/1975, 8, 54-59: - The Epidemic. Transl. Books in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo), V/1986, 9, 672-674; - Preporod, (Sarajevo) XXVII/1997, 7/609, str. 20.

223.  Jugovine. Putevi, XIII/1967, 5, 387-401.

224.  Osveta, Život, XVII/1968, 6, 6-8.

225.  Kaskade, Odjek, XXII/1969, 4 (5. II); - Večernji list, (Zagreb), XIII/1969, 2928 (18. i 19. I); - Politika, XLIII/1971, 20914, (26. XII).

226.  Mora. Politika, XLVI/1969, 19998 (Kultura-umetnost), XIII, 724 (4. VI); - Most (Mostar), I/1974, 1, 89-90.

227.  Saučesnici. Republika, XXV/1969, 5, 262-264.

228.  Sećanje. Život, XVII/1969, 4, 48-50; - Sjećanje. Politika, LXVIII/1971, 20714 (6. VI); Dnevni avaz (Sarajevo), III/1997, 539, 10 (25. V)

229.  Luigi. Lica, IV/1971, 7-8, 86-87.

230.  Generalijum. Republika, XXVI/1971, 2-3, 178-184.

231.  Oranje. Politika, LXX/1973, 21298 (21. I)

232.  Lovra. Perk. S.V. Rilindja (Prishtinë), XXIX/1973, 5049(19. IV).

233.  Taj čovjek. Politika, LXXI/1974, 21893 (28. VII); - Putevi, XX/1974, 6, 519-521; - That Man. Books in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo), 1983, vol. 2, s. 139-142; - Slovo (Sarajevo), IV/1997, 35-36, str. 3 (Prilog Oslobođenju).

234.  Također. Život, XXIII/1974, 4, 363-376.

235.  Ta priča. Život, XXV/1975, 2, 123-127; - Večrnji list (Zagreb), XX/1976, 5194 (26. VI); - Oko (Zagreb),VI/1978, 175 (30. XI); - Oslobođenje, XL/1983, 12497 (9. IV).

236.  O Oyku. Üsteleyisvahi. çev. Hasan Mercan. Birlik, XXXII/1976, 1721 (22. IV).

237.  Aho. Üstaleyisvahi. Çev. Hasan Mercan. Birlik, XXXII/1976, 1758 (15. VII)

238.  To nastajanje. Odjek, XXIX/1976, 13-14, 32 - Politika, LXXIV/1977, 22799 (27. III); - Ovdje, XV/1983, 171-172, str. 18.

239.  Queli Uomo. Trad. Piero Nutrizia. La Battana (Fiuma), XIV/1977, 45, 51-54.

240.  Čudesa dneva. Vidik, XXVI/1979, serija I, 11-12, 64-66; - Trudovi dneva. Odjek, XXXII/1979, 15-16, 32.

241.  O Ayak Diremek. Çev. Nusret Dişo. Çeveren, VII/1980, 1, s. 93-97.

242.  Bent. Çev. Necati Zekeriya. Tan, XI/1980, 555 (24. V)

243.  Saosjećanje. Odjek, XXXV/1984, 10, 16-17.

244.  Pobuna materije. Život, XXXIII/1984, 7-8, 27-40.

245.  Kopernikova 10. Odjek, XL/1987, 22-23, str. 33.

246.  Ulomija. Oslobođenje, XLV/1988, 14380 (2. VII).

247.  Božija kazna. Odjek, XLII/1989, 1, 7.

 

g - Romani

 

248.  Na terenskom zadatku. Letopis Matice srpske, CXXXIX/1963, CCCXCI/ 2, 131-153. * Iz romana Sunce o desno rame.

249.  Generalije. Odjek, XVIII/1965, 14 (15. VII). * Iz romana Sunce o desno rame.

250.  Nesporazum. Odjek, XVIII/1965, 14 (15. VII).

251.  Domac. Odlomak. Naši dani, XX/1973, 400 (15. IV). * Odlomak iz neobjavljenog romana Domac.

252.  Pobuna materije. Život, XXXIII/1984, 7-8, 27-40; - Odjek, XXXVIII/ 1985, 22, 9.

 

h - Putopisi

 

253.  Na izvorima Grozdaninog kikota. Odjek, XXIII/1970, 5-6, 18.

254.  Scila i haribda. Odjek, XXIII/1970, 19-20, 37.

255.  Napulj, jednim okom. Odjek, XXIII/1970, 23-24, 26.

256.  Prolazi i ova noć. Odjek, XXIV/1971, 1, 24 (15. I).

257.  U pohodeŠSirrijiĆ Tajanstvenom. Oslobođenje, 23.X 1971; - Odjek, XXVII/1974, 22, 18; -Zemzem (Sarajevo), XII/1979, 3-12, 25-26; - Putopis. Sarajevo (Svjetlost), 1984/1985. (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, knj. 50).

258.  Dolazeći iz Gdanjska. Odjek, XXV/1972, 19, 10.

259.  Na Morinama. Oslobođenje, XXXII/1975, 9763 (9. VIII).

260.  Tragom Grozdaninog kikota.Bojim se ovog teškog mira. VUS ŠVjesnik u srijeduĆ, XXIV/1975, 1200 (7. V), str. 13. * O djelu Hamze Hume ”Grozdanin kikot”, objavljen je i putopis pod naslovom Na izvorima Grozdaninog kikota. Vidi bibl. jed. br. 253.

261.  U pohode Meljiji. Zemzem, X/1977, 1-6, 39-40.

262.  Povjetarac s Atosa. Oslobođenje, 21. X 1978, str. 11.

263.  U Počitelju ljetos. Likovno-poetska monografija Počitelj. Mostar, 1979, str. 51.

264.  Jednom. Odjek, XXXV/1982, 3, 20-21.

265.  U Tolstoja doma. Forum, XXII/1983, 10-12, 523-527.

266.  Zemlja sretnih krajnosti. Odjek, XXXVI/1983, 17, 12.

267.  Oči u mraku. Život, XXXII/1983, 5-6, 421-426.

268.  Prašina Mont-Blanca. Neke neizbježnosti o Midhatu Begiću i Skenderu Kulenoviću. Odjek, XLII/1989, 11, 4-7.

269.  Tešanj. Tešnjak, Tešanj (Razvoj-projekt), 1989, str. 149-150, sa sl.Tešnja; - Zmaj od Bosne (Tuzla), II/1993, 20, 16. * Preneseno iz Jednom. Mostar 1986.

270.  Kafana u Hietzingu. Ljiljan (Sarajevo), VI/1997, 218, str. 8, sa sl.

271.  Evropski coctail. Ljiljan, VI/1997, 223, 17-19.

 

IV - LITERATURA

 

272.  ANONIM: Tradicija, teorija i sadašnja praksa u primjeni književnog jezika u Bosni i Hercegovini. Život, XIX/1970, br. 11-12. * Anketa časopisa ”Život”.

273.  Bilješka o piscu, u: Alija Isaković, Prednost imaju koji ulaze. Sarajevo, 1971.

274.  Muslimanska književnost. Preporod (Sarajevo), II/1971, 11, 7.

275.  ”Hodoljublje”. Sarajevo, 1973. Borba, LII/1973, 142 (26. V).

276.  ”Život” posvećen ”Hasanaginici”. Imotska krajina (Imotski), V/1974, 88, 9. * Tematski broj. Priredio Alija Isaković

277.  ”Što je za vas bio događaj sezone?” Politika, 10. VIII 1974. * Anketa

278.  Hasanaginica od Fortisa do Isakovića. Naši dani, 10. X 1975, str. 10.

279.  Rijedak izdavački poduhvat. Zbornik o Hasanaginici. Oslobođenje, 17. IX 1975, str. 15.

280.  Hasanaginica na esperantu. Oslobođenje, XXXII/1975, 9900, 11. * Priredio Alija Isaković

281.  Alija Isaković, Hasanaginica 1774-1974. Mustafa Ćeman i Alija Isaković, Bibliografija o Hasanaginici. Editore Svjetlost, Sarajevo 1975. Panorama (Fiume), 15. XII 1975, Nş 23, 36.

282.  Nepresušni sjaj. Zbornik Hasanaginica 1774-1974. Priredio Alija Isaković. Preporod, V/1975, 22/125, str. 10.

283.  Hasanaginica 1774-1974. Takvim za 1975, str. 179.

284.  Rekli su o muslimanskoj književnosti. Preporod, VII/1976, 21/129, str. 12.

285.  Bosanskohercegovačka pripovijetka dvadesetog stoljeća. Život, XXIX/1980, 7-8, 18.

286.  Sa amaterske radionice.(Alija Isaković,Generalijum). Bilten XXVII Festivala amaterskih pozorišta Bosne i Hercegovine, 1985, 3, 1.

287.  Amatersko pozorište ”Stevo Petranović” iz Tešnja. Bilten XXVII Festivala amaterskih pozorišta Bosne i Hercegovine, 1985, 3, 14. * Alija Isaković, Generalijum.

288.  In memoriam Alija Isaković. Didaktički putokazi (Zenica), 1997, 6, 2-3.

289.  Na vijest o smrti Alije Isakovića.Preminuo doajen bošnjačke kulture. Dnevni avaz (Sarajevo), III/1997, 480, str. 10, sa sl.

290.  Na tuzlanskom radiju Kameleon samo dva dana nakon dženaze grubo je vrijeđan Alija Isaković. Ljiljan, VI/1997, 219, 2, sa sl.

291.  Umro Alija Isaković. Oslobođenje, LIV/1997, 17520, 1 sa sl. (15. III)

292.  Na vijest o smrti Alije Isakovića. Preminuo je velikan bosanske kulture. Oslobođenje, LIV/1997, 17520, 18, sa sl.

293.  A.: ”Sunce o desnoto rame” na Alija Isaković. Narodna prosveta (Skopje), 2. VI 1964, str. 9.

294.  A.K: Naš hodža Nasrudin. Glasnik VIS, XLIX/1986, 1, 104-110; 5, 6-7.

295.  Agić, Nihad: Antimetafizičko promatranje svijeta. Oslobođenje, XXXII/1975, 9836, 1.

296.  Alija Isaković, Pobuna materije. Sarajevo 1985. Oslobođenje, XLII/1985, 13475 (25.XII).

297.  AJANOVIĆ, F: XXVII Festival amaterskih pozorišta Bosne i Hercegovine. Oslobođenje, XLIII/1985, 13266, 9.* Aliji Isakoviću i njegovoj drami Generalijum

298.  AKMADŽIĆ, Hazim: Esej u Bošnjaka. Alija Isaković, Antologija bošnjačkog eseja XX vijeka. Alef, Sarajevo, 1996. Preporod, XXVII/1997, 10/612, 27.

299.  ALIĆ, Džemaludin: Alija Isaković, Aforizmi koji bole. (Prednost imaju koji ulaze). Tlo, 9. IV 1971, 49, 25.

300.  Ne samo knjiga. ”Biserje”. Izbor iz muslimanske književnosti. Zagreb, 1972. Oko (Zagreb), I/1973, 29, 3.

301.  Hasanaginica od A. Fortisa do A. Isakovića. Oko, III/1975, 96, 12; - Komadanje Orfeja. Tuzla (Univerzal), 1986, str. 220-226.

302.  Nakon dvjesta godina. (Zbornik Hasanaginica 1774-1974. Alije Isakovića. Svjetlost, Sarajevo 1975). Oslobođenje, XXXII/1975, 9847 (1. XI).

303.  Miris nove proze. (Povodom knjige Alije Isakovića Taj čovjek). Odjek, XXIX/1976, 7, 21.

304.  Bosanskohercegovačka pripovijetka dvadesetog stoljeća. Život, XXIX/1980, 7-8, 18.

305.  ARNAUT, Selim: Razgovori: Alija Isaković: Između priznavanja i negiranja. Danas, (Zagreb), IX/1990, 415, 39-41.

306.  ARSENIJEVIĆ, Vidan: Hodoljublje. Sarajevo 1973. Borba, LII/1973, 142 (26. V).

307.  AVDIĆ, Senad: Jesu li Bošnjaci tolerantni sami po sebi. Slobodna Bosna, (Sarajevo), III/1997, 41. 4. * O dženazi Alije Isakovića i o Ivanu Lovrenoviću

308.  BEGIĆ, Midhat: Književna kretanja u Bosni i Hercegovini od 1945. do danas, u: Simpozijum o savremenoj književnosti u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1971, str. 64-65.

309.  Slika jedne zanemarivane književnosti. Borba, XLII/1973, 88, 7 (31. III); - Oslobođenje, XX/1973, 8928, str. 7 i 9 (10-11april); Takvim za godinu 1393-1394/1975, str. 131-135. * O Biserju Alije Isakovića

310.  Isakovićevi obrisi. Pogovor knjizi Alije Isakovića Taj čovjek. Prva književna komuna Mostar, 1975, str. 121-127.

311.  Uz književna kretanja u Bosni i Hercegovini. Raskršća, Svjetlost, Sarajevo, 1976, knj. III, str. 213-264; - IV, Sarajevo, 1987, 665-669.

312.  BELAN, Branko: Psycho. (Alija Isaković). Telegram, (Zagreb), V/1969, 472, 23 (16. V).

313.  BLAGOJEVIĆ, Radoslav: Etno korijeni bosanskih Muslimana. Oslobođenje, XLVII/1990, 14998, 12. * Oknjizi Alije Isakovića O ”nacionaliziranju” Muslimana.

314.  BOGLIĆ, Mira: Drama starih nesporazuma. Vjesnik (Zagreb), 15. V 1969, str. 6.

315.  Udes koji je kasnio. (Alija Isaković). Vjesnik, 2. X 1974.

316.  Realistična Hasanaginica ŠAlije IsakovićaĆ. Vjesnik, 18. XI 1983, str. 7.

317.  BORIĆ, Gojko: Otvaranje ljute rane. Slobodna Dalmacija (Split), 6. V 1996. * O svojatanju ”hrvatskih pisaca” Muse Ćazima Ćatića, Mehmedalije Maka Dizdara i Enesa Kiševića.

318.  BOŽIČKOVIĆ, Olga: Više od uspješnog početka. Politika, 14. V 1969, str. 10

319.  BUDIMLIĆ, Abid: Zbornik radova o ”Hasanaginici”. Vjesnik, XXXIV/1974, 9693, 7.

320.  BUTUROVIĆ, Đenana: Čudesa. Alija Isaković i njegov odnos prema fenomenu usmene tradicije. Slovo, IV/1997, 35-36, 1, sa sl.

321.  CERIĆ, H. Mustafa: Riječi Reisul-uleme na dženazi Aliji Isakoviću. ”On je svjedočio kulturu svoga naroda”. Dnevni avaz, III/1997, 483, 12 (20. III); - Preporod, XXVII/1997, 7/609, 22.

322.  CVIJETIĆ, Ljubomir: Alija Isaković: Hodoljublje. Sarajevo 1973. Odjek, XXVI/1973, 8, 20-21.

323.  Knjiga pisaca putopisa. Oko (Zagreb), I/1973, (24-26. IX). * O Hodoljublju Alije Isakovića

324.  Alija Isaković: Taj čovjek. Mostar 1976. Odjek, XXIX/1976, 4, 20.

325.  Ka jezgru. Kritički osvrti. Svjetlost, Sarajevo 1977.

326.  Znak prepoznavanja. Rasparave i kritike. Banja Luka (Glas), 1982.

327.  Kon pisatelot i deloto. Skopje (Misla), 1982.

328.  CVIJIĆ, Anđelka: Na pola puta. (Dani JRT ’83). Politika, 17. XI 1983, str. 19. * O tv-drami Alije Isakovića

329.  Ć[aušević],H[lid]: ”Nacionaliziranje” Muslimana kao zabluda i istina. Preporod, XI/1990, 10/474, 12.

330.  ČOLAK, Tode: Knjiga pripovjedaka mladih jugolovenskih pisaca. Izbor i pogovor - Beograd, 1970.

331.  Jedna zbirka bosanske poezije. Front (Beograd), 7. VIII 1970, str. 32 * Sarajevski dani poezije. Priredio Alija Isaković

332.  ČOLAKOVIĆ, Enver: Biserje. Izbor iz muslimanske književnosti. Zagreb 1972. Marulić (Zagreb), VII/1974, 3, 62-66.

333.  ČORAK, Željka: Dubrovnik nell’ Europa Centrale. Trad. Giacomo Scotti. Most (Zagreb), 1987, 3, 27-31.

334.  ĆEMAN, Mustafa: Bibliografija bošnjačke književnosti. Zagreb (Sebil), 1974, str. 519-520; 575.

335.  ĆOPIĆ, Branko: I to je Bosna. Borba, XXXIV/1969, 2 (14. V); - Večernje novosti, (Beograd), 15. V 1969, str. 8. * O drami Alije Isakovića To.

336.  D.B: Statueta ”Sloboda” Kamernom teatru iz Sarajeva. Oslobođenje, XLI/1984, 13053, str. 5. * O drami Alije Isakovića ”TO”.

337.  D.Ma: Na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu Isakovićeva ”Hasanaginica”. Večernje novine (Sarajevo), XXV/1988, 7249, 7.

338.  DERAKOVIĆ, Kasim: Avdo Karabegović Hasanbegov: Pjesme. ŠZora, Zagreb, 1967Ć. Glas komuna (Doboj), X/1967, 462, 5.

339.  - Roman opomene. (Alija Isaković, Pobuna materije. Roman. Sarajevo, Svjetlost 1985). Glas komuna, XV/1986, 1490, 6.

340.  DIZDAR, Enver: Uskoro izlazi iz štampe Zbornik radova o ”Hasanaginici”. Oslobođenje, 21. VI 1974, str. 9.

341.  DRETAR, Tomislav: Bijeg s margina starinske književnosti. Oslobođenje (KUN) 28. VII 1990, str. 9. * Prikaz drugog izdanja Biserja Alije Isakovića

342.  DUBOČANIN, Alija: Narodna književnost. Anegdote o Nasrudinu. Nasrudin hodža. Anegdote. Priredio Alija Isaković. Oslobođenje (KUN) XLI/1984, 13, 110, XII, str. 11.

343.  DURAKOVIĆ, Enes: Alija Isaković, Pobuna materije. Sarajevo 1985. Danas, 1986, 207, 41-43.

344.  - Okom, srcem, duhom. Alija Isaković, Jednom. PKK, Mostar 1986. Odjek, XL/1987, 4, 23.

345.  - Raskršća i putokazi. Alija Isaković, Neminovnosti. Univerzal, Tuzla, 1988. Oslobođenje, XLV/1988, 14401, 9.

346.  - Vlastiti povijesni kontinuitet. (Status muslimanske književnosti i modeli njenog proučavanja, u: Alija Isaković, O nacionaliziranju Muslimana. Zagreb (Globus), 1990, str. 333-340.

347.  - Pogubne krajnosti. Odjek, XLIII/1990, 10, 14-15. * O knjizi Alije Isakovića O ”nacionaliziranju” Muslimana.

348.  - Biserje po drugi put. Alija Isaković, Biserje, antologija muslimanske književnosti. Drugo izdanje. Otokar Keršovani, Opatija 1990. Ogledalo (Zagreb), I/1990, 1, 40.

349.  - Alija Isaković, Jednom. Okom, srcem, duhom. Dani (Sarajevo), VI/1997, 54, 50-51.

350.  DURAKOVIĆ, Ferida: Najsurovija nepravda. Oslobođenje, LIV/1997, 17520, str. 18. * Povodom smrti Alije Isakovića

351.  DURAKOVIĆ, Jasmin: Bošnjak koji je putovao kroz vrijeme. Slobodna Bosna, III/1997, 41, str. 14-15, sa slikom.

352.  DŽAFIĆ, Rizo: O prošlosti i sadašnjosti. Biserje, Antologija muslimanske književnosti. Priredio Alija Isaković. Otokar Keršovani, Opatija, 1990. Odjek, XLII/1990, 13-14, 27.

353.  Zajednički duhovni kontekst. Oslobođenje, 28. VII 1990, str. 9. * O Biserju Alije Isakovića

354.  - Biserje - Antologija muslimanske književnosti. II izdanje. Priredio Alija Isaković. Otokar Keršovani, Opatija, 1990. Preporod, XXI/1990, 20/483, 12.

355.- Knjiga o prošlosti i sadašnjosti. Most (Mostar), XVIII/1991, 87-88, 111-112.

356.  - In memoriam - Alija Isaković. Veliki sin zemlje Bosne. Unsko-sanske novine (Bihać), II/1997, 47, 4.

357.  DŽANKO, Muhidin: Stoljetna esejistička tradicija. Alija Isaković, Antologija bošnjačkog eseja XX vijeka. Sarajevo (Alef), 1996; - Dnevni avaz (Sarajevo), III/1997, 463, str. 13.

358.  ĐORĐEVIĆ, Mira: Radio-dramsko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini. Putevi (Banja Luka), XXVI/1980, 1, 177-183.

359.  ĐURĐEVIĆ, Đ: Umiranje nečoveka. Politika, 29. IV 1969, str. 6.

360.  - Ljudi iz kasarne. Politika, 9. XI 1970, str. 19.

361.  - Slučaj inženjera Đurića. Politika, 1. III 1971, str. 19.

362.  ĐURIČKOVIĆ, Dejan: Sa raznih krajeva svijeta. ŠAlija Isaković, HodoljubljeĆ. Oslobođenje, 28. IV 1973, str. 6; - Dojmovi. Banja Luka (Glas), 1978.

363.  ĐURIĆ, M: ”TO” je parče života. Politika, 12. V 1969, str. 10.

364.  F.Đ. - T.L: Bošnjaci dolaze. Naši dani, XXXVII/1990, 997, 8-9.

365.  F.H: Hasanaginica na ”Prix Italia”. Večernji list, (Zagreb), XXVIII/1984, 7646 (10. VII).

366.  F.Z: Ispraćaj velikog čovjeka. Oslobođenje, 18. III 1997.

367.  FEHIMOVIĆ, L: Zla narav noža. Oslobođenje, 5. V 1969. * O drami To.

368.  FETAHAGIĆ, Sead: Alija Isaković: Alija Alijagić. Oslobođenje, XXXVIII/1981, 11743, 7 (15. II).

369.  GANIĆ, Ejup: O Aliji Isakoviću. Oslobođenje, LIV/1997, 17521, str. 6.

370.  GLUMAC, Branislav: Otvoreno pismo Aliji Isakoviću. Vjesnik, 21. VIII 1993, str. 18 - Danica, Vjesnikov kulturni prilog: - Antologija zla. Ljubljana - Sarajevo, Ljiljan, 1994, str. 370-371.

371.  GRANIĆ, Ante: Sjećanje na Aliju Isakovića. Vrijeme i ljudi. Oslobođenje (KUN) XIV/1997, 17528, str. 14, sa sl.

372.  H.H: O tekstovima DŠarkaĆ Tanaskovića i AŠlijeĆ Isakovića. Islamska misao (Sarajevo), VI/1984, 70, 51.

373.  HADŽIOSMANOVIĆ, Lamija: Iz riznice mudrosti. Nasrudin hodža. Anegdote. Priredio Alija Isaković. Svjetlost, Sarajevo 1984. Odjek, XXXVIII/1985, 3, 24.

374.  - Književna interpretacija balade Hasanaginice u djelu Alije Isakovića. Zbornik radova XXXII kongresa SUFJ u Samoboru, 1985, str. 377-380.

375.  - Filozof ili luda. ŠNasrudin hodžaĆ. Kulture istoka (Gornji Milanovac), 1986, 8, 4-6.

376.  HAJDAREVIĆ, Hadžem: Ogledalo i pečati našeg vremena. Ljiljan, (Sarajevo), VI/1997, 218, str. 6. * Povodom smrti Alije Isakovića

377.  HANDŽIĆ, Izet: Alija Isaković, Taj čovjek, Mostar 1975. Letopis Matice srpske, CLIII/1977, CDXIX/2, str. 290-292; - Ovdje, IX/1977, 94, 19; - Stvaranje, XXXII/1977, 2, 151-152.

378.  HASANICA-HAĆIMIĆ, Indira: In memoriam. Alija Isaković. Naša riječ, (Zenica), LII/1997, 2845, str. 11, sa sl.

379.  HERGEŠIĆ, Ivo: ”Žalosna pjesanca” koju su mnogi prisvojili. Vjesnik, XXXV/1974, 9834, 9 (3. i 4. X). * Prikaz tematskog broja časopisa ”Život” posvećenog narodnoj pjesmi Hasanaginica, XXIII/1974, br. 5. Priredio Alija Isaković.

380.  HORVAT, Josip: Književnost Muslimana, u: Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Zagreb, 1980, str. 434; 450.

381.  IBRIŠIMOVIĆ, Nedžad: Umro je Alija Isaković. Njegovo djelo sliči Arki Nuh a.s. Behar, (Zagreb), VI/1997, 28-29, str. 3.

382.  - Ugasio se plamen bošnjačke mudrosti. Dnevni avaz, III/1997, 480, str. 10.

383.  - Njegovo djelo liči na Arku Nuha a.s. Dnevni avaz, III/1997, 482, str. 12. * Govor na komemoraciji Alije Isakovića

384.  - Plamen bošnjačke mudrosti. Oslobođenje, LIV/1997, 17520, str. 18. * Povodom smrti Alije Isakovića

385.  - Riječ Nedžada Ibrišimovića, predsjednika Društva pisaca Bosne i Hercegovine na komemoraciji. Slovo, IV/1997, 35-36, str. 1.

386.  IDRIZOVIĆ, Nusret: Istočni parnas. - Biserje, Zagreb, 1972. Republika, XXIX/1973, 4, 426-432.

387.  IHTIJAREVIĆ, Abdurahman: Jedan vjerski kalendar i svetovna stvar godine 1974/1394. Oslobođenje, 12. III 1974, str. 9. * O romanu Meše Selimovića Derviš i smrt, te o Biserju Alije Isakovića

388.  IMAMOVIĆ, Mustafa: Glosa uz prvu antologiju muslimanske književnosti (Biserje - Izbor iz muslimanske književnosti. Odabrao i priredio Alija Isaković. Izdanje ”Stvarnost”, Zagreb 1972) Život, XXII/1973, 9, 281-286.

389.  IVANKOVIĆ, Željko: Alija Isaković: Jednom. Mostar 1987 Š1986!Ć. Radio Sarajevo - Treći program, XV/1987, 56, 493-495.

390.  JAHIĆ, Dževad: Jezična izvornost i narodna pjesma. Na primjeru ikavsko-ijekavske evolucije Hasanaginice, Odjek, XXXIX/1986, 21, 11- 12.

391.  JELEČ, Sead: Etnička arheologija. Oslobođenje, 6. IV 1991, str. 16. * Povodom napisa Radoslava Blagojevića o knjizi Alije Isakovića O ”nacionaliziranju Muslimana”, u Oslobođenju od 22. III 1990.

392.  JERGOVIĆ, M: Alija Isaković, književnik. Kako je pasulj pojeo grah. Naši dani, (Sarajevo), XXXVI/1989, NS 44, 10-13. * Suautor M. Ajanović. - O Biserju i Mladenu Oljači

393.  JOVANOVIĆ, Branko: Četiri stoleća jednog pjesništva. Borba, april, 1972; Poezija i scena. Zbornik (Teatar poezije), Beograd 1972, str. 388. * Recital poezije ”Slovo o slovu” bosanske muslimanske poezije. Priredio Alija Isaković i Azra Ćemalović

394.  JUROŠ, Ivan: Hasanaginica. Imotska krajina, (Imotski), V/1974, 80, 9. * O pripremi Zbornika koji priređuje Alija Isaković

395.  - Hasanaginica 1774-1974. Imotska krajina, VI/1975, 177, 9.

396.  - Alija Isaković: Hasanaginica. Imotska krajina, XVII/1986, 372/373, 9.

397.  KADRIBEGOVIĆ, Aziz: Rahmet duši. Jezik i moral. Preporod, XXVII/1997, 7/609, 4.

398.  - Bosna i Hercegovina ispraća na Ahiret jednog od najplemenitijih Bošnjaka i jednog od svojih najvećih intelektualaca. Preporod, XXVII/1997, 7/609, 21.

399.  KAJAN, Ibrahim: Novele Alije Isakovića. Vjesnik, 29. IV 1976, str. 10.

400.  KALAČ, Iso: Hipertrofija ratnog apsurda. Oslobođenje, 5. IX 1971.

401.  -Alija Isaković, Prednost imaju koji ulaze. Sarajevo 1971. Oslobođenje, XXVIII/1971, 8381 - Nedjelja 7, (3. X).

402.  - Alija Isaković, Taj čovjek, Mostar 1975. Letopis Matice srpske, CLIII/1977, CDXIX/2, 292-295.

403.  KARAHASAN, Dževad: Alija Isaković, Krajnosti. Sarajevo 1981.Oslobođenje, XXXVIII/1981, 11971 - Kultura, str. 3 (24. X).

404.  - Knjiga dramskih tekstova. Odjek, XXXV/1982, 7, 10-11.

405.  - Model egzistencije. Odjek, XXXV/1982, 11, 16.

406.  KARAMEHMEDOVIĆ, Muhamed: Ispražnjen je veliki prostor. Oslobođenje, LIV/1997, 17521 – Nedelja (KUN), str. 13. * Povodom smrti Alije Isakovića

407.  KAZAZ, Enver: O životu i djelu Alije Isakovića. Biser bosanske književnosti. Osobođenje, LIV/1997, 17521 – Nedelja (KUN), str. 13; - Prosvjetni list (Sarajevo), II/1997, NS br. 6, str. 6, sa fotografijom Alije Isakovića.

408.  KEBO, Alija: Alija Isaković, Južna hodoljublja. Sloboda (Mostar), XXXVIII, 1982, 1-2, 13.

409.  KISIĆ, Čedo: Oko jednog pisma. Odjek, XLII/1989, 13-14, str. 26. * O putopisu Alije Isakovića Prašina Mont Blanca.Vidi bibl. jed. 268.

410.  KLJUČANIN, Zilhad: Alija Isaković, Pobuna materije. Sarajevo 1985. Književna reč, XV/1986, 284 (10. IX).

411.  KOKOROVIĆ, Anđelko: Alija Isaković, Krajnosti. Sarajevo 1981. Život, XXX/1982, 7-8, 156-158.

412.  KONJHODŽIĆ, Salih: Premijera Hasanaginice u Turskoj. Ljiljan, IV/1995, 106, 30.

413.  KORDIĆ, Ivan: Između temelja i krova. Slovo - list Društva pisaca Bosne i Hercegovine (Prilog Oslobođenju), IV/1997, 35-36, str. 1.

414.  KORIĆ, Davor: Alija Isaković, Generalijum. Oslobođenje, XXXVIII/ 1979, 11017 (6. II).

415.  - Okvir za potencijalnu dramu. Alija Isaković, TO. Predstava u Mostarskom narodnom pozorištu. Režija Ahmed Obradović. Oslobođenje, XXXVIII/1979, 11032, 7.

416.  - Hasanaginica jedne generacije. Oslobođenje, XXXVIII/1981, 11989, 5.

417.  KRNJEVIĆ, Vuk: Dva zanimljiva početka. (Alija Isaković, Sunce o desno rame. Matica srpska, Novi Sad Š…Ć. Odjek, XVII/1964, 7, 9.

418.  KUČUK-SORGUČ, Indira: U petak u sarajevu umro Alija Isaković. Dnevni avaz, 15.i 16. mart 1997.

419.  - Zbog komedijaških međuljudskih odnosa u kući, propušten Hommage velikanu. Ljiljan, VI/1997, 228, str. 37.

420.  KULENOVIĆ, Tvrtko: Alija Isaković, Jednom. Mostar 1986. Polja, XXXII/1986, 333, 490.

421.  - Pogovor, u: Alija Isaković, Jednom. PKK, Mostar, 1986.

422.  KURTOVIĆ, Todo: O događajima u Bosni i Hercegovini. Dijelovi ne smetaju jedinstvu. (Intervju Abidu Budimliću). VUS, (Vjesnik u srijedu), Zagreb, XX/1971, 984, 16-21. * O Aliji Isakoviću, bosanskom jeziku i bošnjačkoj književnosti

423.  Komunisti i nacionalne slobode. Sarajevo (Oslobođenje), 1975. * Na str. 593-605 o Aliji Isakoviću i bošnjačkoj književnosti

424.  LALOVIĆ, Slobodan: Produkt vjekovnog miješanja. Oslobođenje, 16. IV 1990, str. 6. * Povodom feljtona Alije Isakovića objavljenog u Oslobođenju i knjige O nacionaliziranju muslimana, te Isakovićeva istupa u Trećem programu Radio Sarajeva.

425.  LASIĆ, Miro: Uprošćena scenska interpretacija. Alija Isaković. Oslobođenje, XLI/1984, 12883, 8.

426.  LATIĆ, Džemaludin: Strah od bošnjaštva. Ljiljan, III/1994, 84, 23.

427.  LEŠIĆ, Josip: Savremena drama i pozorište u Bosni i Hercegovini. Priredio - Novi Sad (Sterijino pozorje), 1984, str. 149-165.

428.  - Savremena dramska književnost u Bosni i Hercegovini. (Tema i struktura). Pozorište (Tuzla), XXVI/1984, 1-2, 66-75.

429.  - Drame. Priredio Ši predgovor napisaoĆ. Savremena dramska književnost u Bosni i Hercegovini. Tema i struktura. Sarajevo, Svjetlost, 1984/1985. (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga, knj. 49), str. 5-21.

430.  - Alija Isaković, drame, u: Drame. Svjetlost, Sarajevo, 1985. (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, knj. 49), str. 357- 368.

431.  - Savremena bosanskohercegovačka drama. Pozorište (Tuzla), 1990, 1-2, str. 166.

432.  LOVRENOVIĆ, Ivan: Portreti bosnskohercegovačkih pisaca. Isakovićeva književna oklada. Život, XXXIII/1984, 7-8, 15-20.

433.  - Kratka biografija ŠAlije IsakovićaĆ. Život, XXXIII/1984, 7-8, 41.

434.  - Bibliografija ŠAlije IsakovićaĆ. Život, XXXIII/1984, 7-8, 41-44.

435.  - Smisao stvaralačke akribičnosti. Uvod u čitanje proze Alije Isakovića, u: Alija Isaković - Sead Fetahagić, ŠIzabrana djelaĆ. Svjetlost, Sarajevo, 1985. (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knj. Knjiga 35), str. 5-11; - Život, XXXIII/1984, 7-8, 15-20.

436.  - ŠAlija IsakovićĆ: Biografija: Bibliografija, u: Alija Isaković - Sead Fetahagić: ŠIzabrana djelaĆ. Svjetlost, Sarajevo, 1985. (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga. Knj. 35). Str. 355-358.

437.  - Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u književnoj kritici. Svjetlost, Sarajevo, 1985.

438.  LUBARDA, Vojislav: Roman o mladima. (Alija Isaković, Sunce o desno rame.) Oslobođenje, XXI/1964, 5689, 9 (5. IV).

439.  LJILJAK, Aleksandar: Isaković Alija. Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb (JLZ), 1988, 5, 584.

440.  - Isaković Alija. Leksikon pisaca Bosne i Hercegovine. Sarajevo (Udruženje književnika BiH), 1988, str. 61-63.

441.  M.S: Značajan prilog muslimanskoj baštini. (Biserje, antologija muslimanske književnosti). Zemzem, (Sarajevo), VI/1973, 1-3, 36.

442.  MAGLAJLIĆ, Munib: Odjeci muslimanske balade u pučkoj književnosti. Izraz, XXVIII/1984, 5, 368-381. * O drami Hasanginica Alije Isakovića

443.  - Muslimanska usmena balada. Sarajevo (”Veselin Masleša”), 1985.

444.  - Nasrudin hodža. Sarajevo, 1984. Godišnjak Insituta za jezik iknjiževnost, Sarajevo, 1985, XIV, 347-349.

445.  - Nad baštinom. Alija Isaković, Neminovnosti. Univerzal, Tuzla 1987. Odjek, XLI/1988, 20, 25.

446.  - Vodeći bošnjački književnik ŠAlija IsakovićĆ. Dnevni avaz, 15. i 16. III 1997.

447.  MAKSIMOVIĆ, Vojislav: Alija Isaković, Hodoljublje. (Antologija bosanskog putopisa). Svjetlost, Sarajevo, 1973. Radio Sarajevo-Treći program, II/1973,2, 280-284; - Život, XXII/1973, 5-6, 464-466; 481-487.

448.  - Dvjesto godina jedne narodne balade. (Hasanaginica 1774-1974. Priredio Alija Isaković. Svjetlost, Sarajevo, 1975). Radio Sarajevo-Treći program, IV/1975, 11, 419-421.

449.  - Sudovi radoznalog istraživača. Alija Isaković, Neminovnosti. Univerzal, Tuzla, 1987. Izraz, XXXIII/1989, 3-4, 349-350.

450.  MARJANOVIĆ, Mirko: Životvorno pripovijedanje. (Alija Isaković. Semafor). Veselin Masleša (Sarajevo), 1966. Život, XVI/1967, 1-2, 107- 108.

451.  - Sličio je svojoj prozi. Oslobođenje, LIV/1997, 17520, 18. * Povodom smrti Alije Isakovića

452.  MARKEŠIĆ, Ivan: Interes stranih istraživača. Odjek, XLIII/1990, 10, 15. * O knjizi Alije Isakovića O ”nacionaliziranju” Muslimana.

453.  MEČANIN, R: Nasrudin hodža. Politika, 6. X 1984, str. 12. * Prikaz knjige anegdota o Nasrudin hodži. Priredio Alija Isaković

454.  MEMIJA, Minka: Završeno ”Slovo Gorčina”. Hasanaginica pred 4000 gledalaca. Oslobođenje, XXXII/1974, 9442, 3. * O drami Alije Isakovića

455.  MIKIĆ, Aleksa: Isaković Alija. Leksikon književnika Jugoslavije. Novi Sad (Matica srpska), 1971, str. 167.

456.  MIKULIĆ, Branko: Valorizacija književnosti, kulture i istorije muslimanskog naroda. Intervju listu Oslobođenje. Oslobođenje, 10. IV 1973; - Za šta a protiv čega. Sarajevo (Oslobođenje), 1975, str. 203-221. * O Biserju i o Aliji Isakoviću, te o bošnjačkoj književnosti

457.  - Socijalističko zajedništvo, potuna otvorenost jednih prema drugima: Zajednički život u bratstvu i ravnopravnoj zajednici. Ka opredjeljenju za budućnost. Rasprave, Sarajevo (Oslobođenje), 1978, str. 367-376.

458.  - Istina o Mladenu Oljači. Naši dani, (Sarajevo), XXXVI/1989, 971, str. 41 (7. VII). * O Biserju Alije Isakovića

459.  - Otvoreno pismo Mladenu Oljači. Prst i pesnica. Oslobođenje, XLVI/1989, 14690, str. 7 (14. V). * Odgovor na članak objavljen u ”Dugi” Beograd 1989, br. 396 u vezi sa Mladenom Oljačom i Biserjem Alije Isakovića

460.  MILORADOVIĆ, M: Duh istoka, duh poezije. Politika, 6. IV 1972; - Poezija i scena. Zbornik radova. (Teatar poezije). Beograd 1974, str. 389.

461.  MILOŠEVIĆ,Velimir: Nije dobro udarati se u grudi jer odzvanja muklo. [Alija Isaković]. Borba, 5. VI 1971, str. 10.

462.  MILJANOVIĆ, Mira: ŠSelektivnaĆ Bio-bibliografija ŠAlije IsakovićaĆ. Život, XXIX/1980, 7-8, 84-385.

463.  MIRKOVIĆ, Milosav: Neka teku reke. Poezija i scena. Zbornik radova (Teatar poezije), Beograd, 1974, str. 389. * O recitalu bošnjačke poezije ”Slovo o slovu” koji su priredili Alija Isaković i Azra Ćemalović.

464.  MITIĆ, M: Čovjekova sudbina. Oslobođenje, 14. V 1969, str. 8.

465.  MITROVIĆ, Anđelka: Nasrudin hodža. Anegdote. Sarajevo 1984. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 1987, XLIX/1-4, 155-157.

466.  MUMINOVIĆ, Rasim: Briga za humanum. Oslobođenje, LIV/1997, 17528, 14.

467.  MUZAFERIJA, Gordana: Savremeno dramsko stvaralaštvo. Pozorište (Tuzla), XXVI/1984, 1-2, 111-118; 124-134.

468.  - Zadani život Isakovićevih junaka. Alija Isaković, Drame. Sarajevo (Preporod) 1995; - Antologija bošnjačkog eseja XX vijeka. Sarajevo (Alef), 1996.

469.  - Elasticitet dijaloga. Slovo, IV/1997, 35-36, str. 2.

470.  NANIĆ, Faris: Zagrebačka džamija - Promocija Biserja u Zagrebu. Gostovali prof. dr .Enes Duraković i književnik Alija Isaković. Preporod, XXI/1990, 13/476, 12.

471.  NUHIĆ, Muhamed: Književnost i zajedništvo. Oslobođenje, 19. XI 1972. * O Biserju.

472.  - Zajedništvo i književnost. Komunist, XXX/1972, 820 (30. XI), str. 24.

473.  NUMIĆ, Hajrudin: Sjedinjeni etnokorijeni bosanskih Muslimana. Oslobođenje, 5. IV 1990, str. 12. * O knjizi Alije Isakovića O ”nacionaliziranju” Muslimana.

474.  OLJAČA, Mladen: ŠPolemika sa Brankom Mikulićem o muslimanskoj književnostiĆ. Duga (Beograd), 1989, br. 396. * O Biserju

475.  ORLOVIĆ, D: U dobar čas. Politika ekspres, (Beograd), 14. V 1969, br. 1725.

476.  OSTOJIĆ, Ljubica: Kafkijanski svijet. Isakovićeva Hasanaginica. Odjek, XLII/1989, 2, 20.

477.  PALAMETA, Miroslav: Zaokret u savremenoj evropskoj književnosti. Alija Isaković, Pobuna materije. Svjetlost, Sarajevo 1985. Odjek, XXXIX/1986, 6, 23.

478.  PEĆANIN, Senad: Taj čovjek. Dani (Sarajevo), VI/1997, 54, 48-49, sa slikom.

479.  PEJANOVIĆ, Mirko: Prisvajanje i osporavanje. Odjek, XLIII/1990, 10, 14. * O knjizi Alije Isakovića O ”nacionaliziranju” Muslimana

480.  - Neumorni stvaralac kulture. Dnevni avaz, III/1997, 480, 10.

481.  PIRIĆ, Alija: Književno-historijska sinteza bošnjačke književnosti. Alija Isaković, Antologija bošnjačkog eseja XX vijeka. Sarajevo (Alef), 1997. Ljiljan, VI/1997, 210, 44.

482.  PLAKALO, Safet: Zidovi savjesti. (O Aliji Isakoviću). Večernje novine, (Sarajevo), XXI/1984, 320 (640), 9 (1. i 2. V).

483.  - Pozorište kob uznesitosti. Alija Isaković, Hasanaginica, premijera na sceni sarajevskog Narodnog pozorišta u režiji Sulejmana Kupusovića. Večernje novine, XXV/1985, 825, 7.

484.  POGAČNIK, Bogdan: ”Biserje”. Izbor iz muslimanske književnosti. Zagreb (Stvarnost), 1972. Delo (Ljubljana), XV/1973, III, 216.

485.  POLJAREVIĆ, Ale: Ko su bili bosanski Poturi? Oslobođenje, 7. IV 1990, str. 17. * Povodom polemike uz feljton Alije Isakovića u Oslobođenju o knjizi O ”nacionaliziranju” Muslimana

486.  POPOVIĆ, Radovan: Alija Isaković. Književni razgovori. (Govore pisci Bosne i Hercegovine. Sarajevo (”Veselin Masleša”), 1970.

487.  PRANJIĆ, Krunoslav: Alija Isaković, Jednom. Mostar, 1987. Vjesnik, XLVIII/1988, 14579 (16. IV).

488.  PROHIĆ, Kasim: Prividni život i njegove univerzalne mjere. Lica, III/1969, 18, 20.

489.  RADAKOVIĆ, Borivoj: Alija Isaković, Pobuna materije. Sarajevo, 1985. Oko (Zagreb), 13/1986, 364 (27. II).

490.  RADANOVIĆ, Nenad: Alija Isaković, Semafor. Oslobođenje, 11. XII 1966, str. 8.

491.  – Poslijeratna pripovijetka u Bosni i Hercegovini. Život, XX/1971, 7-8, 3-140; - Ogledi. Banja Luka (Glas), 1976, 155.

492.  RAZGOVOR U REDAKCIJI ”ANTOLOGIJA BOSANSKOHERCEGOVAČ KE POEZIJE XX STOLJEĆA”. Odjek, XXXIV/1981, 24, 11-18.

493.  RIFATBEGOVIĆ, Nedim: Susreti sa Alijom Isakovićem. Valjalo ga je slušati. Oslobođenje, LIV/1997, 17520, str. 18. * Povodom smrti Alije Isakovića

494.  RIZVIĆ, Muhsin, Korelacija forme i koncepcije. [Sunce o desno rame]. Izraz, VIII/1964, 2, 217-221; - Iznad i ispod teksta. Sarajevo, (Svjetlost), 1969.

495.  SAFIĆ, Esad: Na putu velike sinteze. Antologija bošnjačkog eseja XX vijeka. Priredio Alija Isaković. Sarajevo 1996. Didaktički putokazi, 1997, 6, 97.

496.  SALIHBEGOVIĆ, Ahmed: Alija Isaković. (Stolac 1932 - Sarajevo 1997). Behar (Zagreb), VI/1997, 28-29, str. 3.

497.  SALOM, Nada: Alija Isaković, 1932 – Perom Bosne. Svjetlost, Sarajevo, 1997, 61, 26-27.

498.  SARAČ, Edina: Klanjane dženaze Aliji Isakoviću. Dnevni avaz, III/1997, 481, str. 13, sa sl. * Suautor Hilmo Mujić.

499.  Sjećanje na Aliju Isakovića. Narod vječnih početaka. Dnevni avaz, III/1997, 484, 11.

500.  SARIĆ, Zvezdana: Alija Isaković, TO. Dramaturški informator, III/1987, [10-11].

501.  SCOTTI, Giacomo: Venti Racconti Bosniaci. ŠAntologiaĆ. Trieste, 1971.

502.  - Kratak presjek kroz bosansko-hercegovačku prozu. Prevela sa talijanskog Razija Sarajlić. Pregled, LXII/1972, 7-8, 1060.

503.  - Narratori Bosniaci. Trieste (Lint), 1963.

504.  SIDRAN, Abdulah: Teško nama i našim potomcima. Oslobođenje, LIV/1997, 17520, str. 18. * Na vijest o smrti Alije Isakovića

505.  SILAJDŽIĆ, Haris: Sućut Harisa Silajdžića. Dnevni avaz, 15. i 16. III 1997.

506.  SMAJLOVIĆ, Azra: Povodom smrti Alije Isakovića. Čovjek sa pogledom prema nebu. Oslobođenje, LIV/1997, 17522, str. 14 (17. III).

507.  SNOJ, Jože: Teze in protiteze. Delo (Ljubljana), 6. III 1969.

508.  SPAHIĆ, Mustafa: Preselio bosanski did. Ljiljan, VI/1997, 219, 23.

509.  SREBROV, Vladimir: Alija Isaković, Jednom. Mostar 1987. Književna reč, XVI/1987, 296 (10. III); - Oslobođenje, XLIV/1987, 13853 (14. I).

510.  SUBOTIĆ, Mladen: Slovo o zemlji. (O Aliji Isakoviću). Odjek, XXXII/1979, 12, 21.

511.  SULJEVIĆ, Kasim: Bosna je jedno. Književna revija (Sarajevo), IV/1990, 38-39, 3+15. * O Biserju Alije Isakovića

512.  ŠANTIĆ, Slavko: O radio-dramskoj literaturi u Bosni i Hercegovini. Život, XXI/1972, 3, 159-162.

513.  - Dramaturgija Alije Isakovića – izazov za scensko tumačenje. (Predgovor), u: Alija Isaković, Krajnosti. Svjetlost, Sarajevo, 1981, str. 7- 14; - Zdenko Lešić, Savremena drama i pozorište u Bosni i Hercegovini. Novi Sad (Sterijino pozorje), 1984.

514.  ŠARIĆ, Sejfo: Djela ”dnevne” nauke. Oslobođenje, 28. III 1990, str. 17. * Povodom napisa ”Etnokorijeni bosanskih Muslimana” Radoslava Blagojevića objavljenog u Oslobođenju 22.III 1990. u kojem napada knjigu Alije Isakovića O ”nacionaliziranju” Muslimana. Zagreb (Globus), 1990.

515.  ŠEGO, Krešimir: Alija Isaković, Taj čovjek. PKK Mostar 1975. Radio Sarajevo - Treći program, V/1976, 12-13, 587-589.

516.  ŠEHIĆ, Sadik: Sjećanje. ”Taj Gradačac”… Oslobođenje, LIV/1997, 17523, str. 19, sa sl. Alije Isakovića

517.  ŠIMIĆ, A: Opraštajući se od Alije Isakovića. Nosio je Bosnu u sebi. Oslobođenje, LIV/1997, 17523, str. 19. * Sa komemoracije u Narodnom pozorištu

518.  ŠIŠIĆ, Senaida: Monolog i dijalog u knjizi novela ”Taj čovjek” Alije Isakovića. Didaktički putokazi, 1997, 6, 18-21.

519.  ŠOP, Ivan: Alija Isaković: Sunce o desno rame. Književne novine, XV/1963, (26. XII)

520.  ŠTEKOVIĆ, Luka: S Mustafom Ćemanom o ”Hasanaginici”. Virovitički list, 1. III 1974, 877, 6. * O Zborniku Hasanaginica koji priprema Alija Isaković

521.  - Zbornik balade vrhovne ženstvenosti. U povodu Zbornika prijevoda, varijanata, studija i bibliografije ”Hasanaginica”. Priredio Alija Isaković. Izdanje Svjetlosti Sarajevo 1975. Glas Slavonije, XXXII/1975, 9344, 9.

522.  - O Hasanaginici v čestine. Jednota (Daruvar), 1975, 30, 16. * O Zborniku Hasanaginica 1774-1974. koji je priredio Alija Isaković.

523.  Umjetnici u prolazu. Alija Isaković. Oko, (Zagreb), III/1975, 94, 14.

524.  Alija Isaković. Tri godine sa Hasanaginicom. Virovitički list, XXII/1975, 941, 6.

525.  ŠUKALO, Mladen: Krajnost vladanja drugim. (O Aliji Isakoviću). Scena (Novi Sad), XVIII/1982, 6, 134-136.

526.  TAKI, Dervish: Nje studim per ”Te bijen Hasanages”. Flaka a vellazerimit, (Prishtine), 19. V. 1976. str. 19.

527.  TALJIĆ, Isnam: Cjelovit teatarski doživljaj. (O Generalijumu Alije Isakovića i premijeri u Tešnju). Oslobođenje, XLII/1985, 13123, 5.

528.  TANOVIĆ, Arif: Trajna vrijednost djela. Dnevi avaz, 16. III 1997.

529.  TERZIĆ, Smail F.: TO ŠAlije Isakovića na Festivalu u DerventiĆ. Glas komuna (Doboj), XIII/1970, 578, 5.

530.  - Generalijumu desetka. Glas komuna, XXXIX/1985, 1405, 6.

531.  TIPURA, Omer: Alija Isaković, Pobuna materije. Sarajevo 1985. Most (Mostar), XIII/1986, 63, 89-90.

532.  - Alija Isaković, Jednom. Mostar 1986. Most (Mostar), XIV/1987, 66-67, 136.

533.  - Susreti i razgovori. Alija Isaković, Ljubljana hodoljublja. Sloboda (Mostar), XLIV/1988, 22, 10.

534.  TOMIĆ-KOVAČ, Ljubica: Isaković Alija. Leksikon pisaca Jugoslavije. Novi sad (Matica srpska), 1979, III, str. 471.

535.  TOPČIĆ, Zlatko: Odlazi još jedan alim. ŠAlija IsakovićĆ. Dnevni avaz, III/1997, 480, str. 10.

536.  - Čovjek institucija. Oslobođenje- Nedelja, LIV/1997, 17521, 13 (KUN). * Izjava povodom smrti Alije Isakovića

537.  - Čovjek od riječi. Slovo, IV/1997, 35-36, str. 2.

538.  TRIFKOVIĆ, Risto: Tri prinove bosanske proze ili zahvat u savremenost. Život, XIII/1964, 3, 99-102. * O romanu Sunce o desno rame

539.  - Alija Isaković, Semafor. Sarajevo 1966. Književne novine, XVIII/1966, 291 (24. XII); - Telegram (Zagreb), VIII/1967, 362 (7. IV).

540.  - Dvije decenije bosanskohercegovačke literature. Život, XVI/1967, 1-2, 3-11; 8-9, 24-38.

541.  - Savremena književnost Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1968, str. 135- 136.

542.  - Bosanska međuratna priča. Odjek, XXII/1969, 21-22, 27.

543.  - Alija Isaković, Hodoljublje. Sarajevo 1973. Komunist, XXX/1973, 856, 24; - Republika, XXX/1974, 1-2, 172-174.

544.  - Alija Isaković, Taj čovjek, Mostar 1975. Republika, XXXII/1976, 7-8, 936-937.

545.  TRUMIĆ-KISIĆ, Marina: S one strane Bosne. Svijet (Sarajevo), 9. V 1969.

546.  TUTNJEVIĆ, Staniša: Od događaja do doživljaja. (Alija Isaković, Semafor. Veselin Masleša, Sarajevo 1966). Život, XVII/1968, 6, 85-88.

547.  Alija Isaković, Izraz, XVIII/1974, 11-12, 617-622.

548.  VISKOVIĆ, Velimir: Alija Isaković, Taj čovjek. Mostar 1975. Oko (Zagreb), III/1976, 106, 16 (8. IV).

549.  VLADIV, Slobodanka B: Gledište i koncepcija vremena. S engleskog Sabina Izetbegović. Oko, 3-7.IX 1981, str. 10.

550.  - New paradigmus in Contenporary Jugoslav Literature. Melbourne Slavonic Studies, (Melbourn-Australia), 1982, N° 16, S. 22-42.

551.  - Alija Isaković, Taj čovjek. Melbourne Slavonic, Organ of the Australia and New Zealand Slavit’s Association, 1982, N° 16, S. 22. 42.

552.  - Alija Isakovic, That Man. Books in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo), 1983, Vol. 2, N° 3, S. 137-138.

553.  - Nove paradigme u savremenoj jugoslovenskoj književnosti. S engleskog Gordana Đukić. Izraz, XXVIII/1984, 1-2, 76-89.

554.  VOLIĆ, Nihad: Bosansko-hercegovačka varijanta. Intervju sa Alijom Isakovićem o tekstu Varijante na popravnom ispitu. Spektar (Sarajevo), 24. III 1971, str. 7. * O tekstu Alije Isakovića objavljenom u Životu, XIX/170, 11-12, 54-71.

555.  - Autori i njihova djela. Nepresušno poetsko vrelo. Zbornik Hasanaginica 1774-1974. Svijet (Sarajevo), 31. X 1975, 908, 12, sa sl.

556.  VUČKOVIĆ, Radovan: Između realizma i simbola. Borba, 19. V 1969, str. 7.

557.  ZILKIĆ, Fahrudin: Dženaza Aliji Isakoviću. Ispraćaj velikog čovjeka. Oslobođenje, LIV/1997, 17523, str. 1, sa sl.

558.  ŽIGA, Jusuf: Priznanje nakon smrti. Oslobođenje, LIV/1997, 17528, str. 14.

 

Tešanj, 1997. godine

 

 

[predhodna stranica][sadržaj][sljedeća stranica]

©Copyright Diwan 2002. Sva prava zadržana.
Preporučeno 800*600 ili više, Central European Windows-1250 encoding.

Sve primjedbe i prijedloge šaljite na diwanmagazine@hotmail.com